Digitalt system, system sammensatt av digitaltekniske komponenter. Et eksempel på et digitalt system er en moderne telefonsentral.