Digitaldata, data som kun kan innta et endelig sett med verdier. Digitaldata representeres vanligvis med tall eller tegn. Teksten i en bok, eller vanlige desimale tall er eksempel på digitaldata. Motsatt: analogdata som kan innta et uendelig sett med verdier. Et viserutslag er eksempel på analogdata.