I Frankrike (i regelen diapason normal) normaltonehøyden (kammertonen) og det normgivende instrument, f.eks. stemmegaffelen.