Stemming, det å fiksere tonehøyde riktig i forhold til en gitt referansetone, f.eks. kammertonen a' med svingetallet 440 Hz. Jevnfør temperert stemming, tonesystem.