Stemmegaffel, stålstav med skaft bøyd i U-form som gir én bestemt tone når man slår på den. Angir kammertonen, vanligst énstrøken a. Brukes ved stemming av instrumenter og til å angi tonen for sangkor.