Detonere, synge eller spille for lavt, særlig brukt innen korsang. I videre betydning synge eller spille falskt i det hele.