Cover charge er engelsk for kuvertavgift, en avgift som kommer i tillegg til det man bestiller på en restaurant eller nattklubb; inngangspenger.