Correlata, samsvarende ting eller begreper av hvilke det ene ikke kan tenkes uten det andre (for eksempel far–barn, årsak–virkning). I logikken betyr correlata sideordnede ledd, setninger, som hviler på en felles begrunnelse.