Concertino, i barokktiden solistgruppen i concerto grosso; senere betegnelse for liten konsert, oftest i én sats.