City, by. I England brukt om større og viktige byer, opprinnelig slike som ved kongebrev var gitt særlige rettigheter og friheter og som oftest også var bispeseter. I USA brukes ordet i videre betydning. The City brukes for The City of London, byen innenfor Londons gamle bymurer, særlig om finans- og handelskvarteret omkring børsen og Bank of England. I overført betydning brukes city om forretningssentrum i andre større byer.