Cississ, c×, tonen c hevet to halvtoner; enharmonisk med tonen d.