D, andre trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i D-dur og d-moll; toneart og akkord med d som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen d senket med en halvtone kalles dess, hevet med en halvtone diss.