Chairman, formann i styre, komité, forening osv., møteleder, ordstyrer.