Cerise de château, det franske navn på en kirsebærsort. I Tyskland heter sorten pga. en misforståelse Schattenkirschen, og i Danmark og Norge er den, ved direkte oversettelse av det gale tyske ordet, blitt hetende skyggekirsebær.