Bule, tarvelig, dårlig ansett bevertningssted eller forlystelsessted; dansebule, spillebule.