Branngranat, granat hvor fyllingen består av et meget brennbart stoff beregnet på å antenne målet. Moderne branngranater er ofte konstruert med henblikk på å gi kombinasjonseffekt, f.eks. vil en granatfylling av hvitt fosfor tilsatt aluminiumspulver gi både brann- og røykvirkning. Mot luftmål brukes ofte granater med fyllinger som gir brann- og sprengvirkning. Avhengig av hvor og hvorledes granaten er forutsatt å virke, brukes anslagsbrannrør, tidsbrannrør eller nærhetsbrannrør.