Braj bhasha, vest-hindi dialekt som tales av ca. 15 mill. mennesker i området rundt Mathura sør for Delhi i India. Braj bhasha var et viktig skriftspråk gjennom hele middelalderen frem til begynnelsen av 1900-tallet med en rik poetisk litteratur som særlig besynger hyrdeguden Krishna i glødende religiøs lyrikk. Som skriftspråk er det i dag erstattet av standard hindi.