Jackup-rigg, oppjekkbar plattform som brukes til petroleumsproduksjon og -boring til havs. Plattformen flyter i sjøen når bena er jekket opp og taues slik til boreposisjonen. Når denne nås, senkes bena ned til bunnen, hvoretter plattformdekket jekkes opp til det står i riktig nivå, klar av sjøen. Bruk av jackup-rigger er normalt begrenset til vanndyp opp til 100 m.