Boredekk, området på en petroleumsplattform eller borerigg hvor brønnboringen foregår. Mye av arbeidet på boredekket går med til å sette på plass nye borerør etter hvert som hullet blir dypere. Se petroleum (Utvinning).