Borerør, borestang, kraftige stålrør på 10 meters lengde og typisk 127 mm diameter. Inngår i en borestreng og overfører aksial kraft og rotasjon til borekronen. Boreslam pumpes ned gjennom borerørene og brukes til å kjøle borekronen, samtidig som det avvirkede materialet, borekaksen, transporteres opp av hullet. Se også petroleum (Boring).