Bombarderbiller, betegnelse på en rekke arter i familien løpebiller, Carabidae, som ved fare har evnen til å sprøyte ut en sky av varme, illeluktende kjemikalier med et tydelig smell. En blanding av 10 % hydrokinon og 25 % hydrogenperoksid føres fra en samleblære inn i et avfyringskammer med forsterkede vegger som produserer enzymene katalaser og peroksidaser. Under frigivelse av sterk varme spaltes det her av oksygen, og kinonet oksideres til p-kinon. Blandingen holder 100 °C når den med et smell presses ut av gasstrykket. Spruten kan retningsbestemmes mot fienden, og virker sterkt avskrekkende. Bare én art når Norden: Brachinus crepitans,som er rødbrun med metallblå dekkvinger og 5 til 8 mm lang. Opptrer i Sørøst-Sverige og Danmark, men ikke i Norge.