Peroksidaser, enzymer som katalyserer oksidasjonen av substrater med hydrogenperoksid, H2O2, som oksidasjonsmiddel. Peroksidaser er påvist i melk, i leukocytter, i forskjellig dyrisk vev, i planter og i mikroorganismer. Peroksidaser har i alminnelighet hem som prostetisk gruppe, altså den samme gruppe som i hemoglobin. Glutationperoksidase har imidlertid selen i sin prostetiske gruppe. Dette enzymet hindrer akkumulering av H2O2 og organiske peroksider i cellene. I næringsmiddelindustrien benyttes peroksidasereaksjonen til kontroll ved konservering (blanchering) av grønnsaker.