Blinkfyr, fyr eller fyrlampe som har karakter bestående av ett eller flere blink med faste intervaller. Karakteren oppnås enten ved et roterende linsesystem eller en elektrisk tegngiver.