Blindlokk, flens eller skrulokk til å lukke (blinde) åpning i et rørsystem. Også hengslet blindlokk av metall på innsiden av en lysventil i skipsside; lukkes tett til i uvær, brukes dessuten for avblending av lys.