Binære tallsystem er det samme som to-tallsystemet.