Husdyrene på en gård, sett under ett eller gruppen av en enkelt dyreart, storfebesetning, svinebesetning osv. Ofte brukes buskap i samme betydning.