Barne- og ungdomsarbeider, yrkesutøver som arbeider med barn og ungdom i pedagogiske institusjoner som barnehager, skoler, skolefritidsordninger og fritidsklubber. Barne- og ungdomsarbeideren kan også utføre støttefunksjoner i undervisningsarbeid i andre offentlig og privat organiserte tilbud for barn, ungdom og voksne. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære på en arbeidsplass. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Med teorikurs og minst fem års allsidig praksis i faget, er det mulig å gå opp til fagprøven som praksiskandidat. I 2013 var det 1971 som gikk opp til prøven i faget og av disse var det 1821 som besto prøven.