Underordnet rettsbetjent som inndriver bøter, forkynner stevninger o.l.