Bøsse, beholder; f.eks. sparebøsse, pepperbøsse. Jfr. børse.