Bærermolekyl er et molekyl som flytter "noe" fra ett molekyl til et annet og får ikke-spontane reaksjoner til å skje. ATP er en energibærer som flytter en fosfatgruppe. NAD (et dinukleotid) er en energibærer som flytter H-atomer (H+ og e-).