Avtrekkerfiskfamilien, benfiskfamilie i ordenen fastkjevede fisker. Den har tre pigger på ryggen, grenete finnestråler og kraftige kjever. Familien omfatter ca. 40 marine arter, i Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav. Arten avtrekkerfisk er en sjelden gjest i norske farvann.