Gepider, germansk stamme som i det første århundret e.Kr. var bosatt på den baltiske kyst omkring Wisla. Drog ved midten av 200-tallet sørover til Dacia og ble ca. 400 underkuet av hunerne. Da hunerne var slått 454, sluttet deres konge Ardarik forbund med det østromerske rike, og gepidene gikk over til arianismen. Deres rike, som omfattet landet mellom Donau, Tisza og Karpatene, ble ødelagt av langobarder og avarer 567, og gepidene gikk opp i den avariske befolkning.