Assignasjonsbevis, (av ad- og lat. 'vise'), anvisning på penger, i bruk som en slags papirpenger. I Norge særlig kjent fra de assignasjonsbevis Regjeringskommisjonen utstedte 1807–13; skulle da gjelde som penger. Både pga. den store mengde i omløp (16,1 mill. riksdaler) og manglende tillit bidrog assignasjonsbevisene til den sterke inflasjon her i landet i årene omkring 1814.