Apteraltempel er en tempeltype i gresk arkitektur, uten søylegang på langsidene. Eksempler på denne typen er antetempel, amfi­pro­­styltempel og prostyltempel.