Apteraltempel er en tempeltype i gresk arkitektur, uten søylegang på langsidene. Eksempler på denne typen er antetempel, amfiprostyltempel og prostyltempel.