Apportbukk, rund trepinne med klosser eller kors i hver ende. Brukes ved tjenestehundprøver og lydighetsprøver for å prøve hundenes evne til å apportere, dvs. hente i munnen.