Anoler, krypdyrslekt i iguanfamilien. Over 300 arter og underarter. Små øgler med lang hale, den største arten kan bli 40 cm lang, hvorav halen utgjør 30 cm. Hannen har en rødlig strupesekk som kan blåses opp for å skremme rivaler. Kalles «amerikanske kameleoner» på grunn av deres evne til fargeskifte. Anolene lever i tropisk Amerika og i Vestindia. De er dagaktive dyr som jakter insekter i trærne. Mest kjente er grønnanolen, A. carolinensis,i USA, og ridderanolen, A. equestris.