Angle rentrant, den tilbake- og innovergående vinkel i et festningsverk; angle saillant [ãgl sajã] (fr.), den fremover- og utovergående vinkel i et festningsverk.