Alpine rase, i eldre klassifikasjon en gren av den såkalte europide eller kaukasoide rasen. Både denne termen og hele inndelingen av menneskeheten i raser er nå forlatt av vitenskapen.