Ahom, folk som i de første århundrer etter Kristi fødsel migrerte fra Yunnan-provinsen i Kina til Indokina og hersket i Assam fra 1200-tallet til slutten av 1700-tallet. Språket, som hadde atskillig litteratur, er utdødd.