Eufotisk, lysrik, brukes om den vertikale sonen i havet hvor det er lys nok for algenes fotosyntese. I havområder med særlig lite partikler, f.eks. Middelhavet og Sargassohavet, omfatter den eufotiske sonen ca. 100 m, men i fjorder med mye partikler utgjør den ofte bare de øverste 10–15 m.