I statsretten er betegnelsen adresse mest brukt om nasjonalforsamlingers henvendelser til statsoverhodet. I norsk politisk historie er det flere eksempler på adresser til kongen, særlig fra unionstiden med Sverige, bl.a. Stortingets enstemmige adresse av 23. april 1860, som inneholdt en bestemt protest mot de svenske stenders påstander og opptreden i stattholdersaken. Ordet brukes også om en formell erklæring fra et statsoverhode, rettet til folket eller nasjonalforsamlingen, vedrørende regjeringens politikk eller standpunkt i en sak.