ad modum Minelii, på samme måte som Minelius, om forklarende noter til en forfatter, helst i en enfoldig ånd.