Ural-altaiske språk, betegnelse for en hypotetisk språkgruppe som omfatter de uralske og altaiske språkene. Teorien om slektskapet mellom de to språkgrupper ble 1836 fremsatt av Wilhelm Schott (1802–89), men er ikke bevist. Også slektskapet mellom de altaiske språkene innbyrdes er omstridt.