Yale, det mest brukte transkripsjonssystem for kantonesisk, utviklet av Parker Huang og Gerald Kok og først brukt i utgivelser ved Yale-universitetet. I oversikten er uttalen til de enkelte bokstavene gjengitt med det internasjonale fonetiske alfabetet, IPA.

Disse konsonantene kan begynne en stavelse:

Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA
b [p] d [t] g [k] j [ts] gw [kʷ]
p [pʰ] t [tʰ] k [kʰ] ch [tsʰ] kw [kʷʰ]
m [m] n [n] ng [ŋ] s [s] w [w]
f [f] l [l] h [h] y [j]

Følgende konsonanter kan avslutte en stavelse: nasalene m, n, ng plosivene p, t, k

Plosivene åpnes ikke igjen når de avslutter en stavelse. De får derfor en stum kvalitet og kan være vanskelige å høre, men tungen og leppene plasseres der de skulle vært for å uttale en normal p, t eller k. Man kan bli kjent med denne uttalen ved f.eks. å si 'hopp' på norsk og la munnen forbli lukket når man er kommet til p.

Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA
i [i] ung/uk [oŋ/ok] eun/eut [ɵn/ɵt] iu [iw] oi [ɔj] aai [a:j]
ing/ik [eŋ/ek] e [ɛ:] aK* [ɐ] eui [ɵɥ] ow [ow] aau [a:w]
yu [y:] o [ɔ:] a [a:] ui [uɥ] ai [ɐj]
u [u:] eu [œ:] aa [a:] ei [ej] au [ɐw]

K står her for hvilken som helst av de seks mulige konsonantene i utlyd: m, n, ng, p, t, k

Vokalene yu og eu forårsaker palataliseringav j, ch og s hos mange kantonesisktalende, slik at jyu, chyu og syu uttales henholdsvis [tʃy:], [tʃʰy:] og [ʃy:], og tilsvarende for eu.

Ikke alle disse lydene kan kombineres til stavelser. Alle konsonantene kan begynne stavelser, men kun disse endelsene er mulige i moderne kantonesisk:

i e yu eu a aa o u
Vokal alene i e yu eu aa o u
+i ei eui ai aai oi ui
+u iu au aau ou
+m im am aam
+n in yun eun an aan on un
+ng ing eng eung ang aang ong ung
+p ip ap aap
+t it yut eut at aat ot ut
+k ik ek euk ak aak ok uk

markeres i dette transkripsjonssystemet med aksent som viser toneretningen: ´ for stigende og ` for fallende tone. ˉ står for høy rett tone, ellers er rett tone umarkert. Lave toner vises med etterfølgende h. I tabellen brukes vokalen a som eksempel:

Stigende Rett Fallende
Høy á ā à
Middels a
Lav áh ah àh

Tonemarkøren skrives bare på første vokal i lange vokaler og diftonger.

Vanlig gjengivelse Yale-transkripsjon
Kanton (provins) Gwóngdūng
Kanton (by) Gwóngjāu
Hong Kong Hēunggóng
Kowloon Gáulùhng
Norge Nòhwāi

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.