Yale (transkripsjon)

Artikkelstart

Yale, det mest brukte transkripsjonssystem for kantonesisk, utviklet av Parker Huang og Gerald Kok og først brukt i utgivelser ved Yale-universitetet. I oversikten er uttalen til de enkelte bokstavene gjengitt med det internasjonale fonetiske alfabetet, IPA.

Faktaboks

Uttale
jejl

Konsonanter i fremlyd

Disse konsonantene kan begynne en stavelse:

Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA
b [p] d [t] g [k] j [ts] gw [kʷ]
p [pʰ] t [tʰ] k [kʰ] ch [tsʰ] kw [kʷʰ]
m [m] n [n] ng [ŋ] s [s] w [w]
f [f] l [l] h [h] y [j]

Konsonanter i utlyd

Følgende konsonanter kan avslutte en stavelse: nasalene m, n, ng plosivene p, t, k

Plosivene åpnes ikke igjen når de avslutter en stavelse. De får derfor en stum kvalitet og kan være vanskelige å høre, men tungen og leppene plasseres der de skulle vært for å uttale en normal p, t eller k. Man kan bli kjent med denne uttalen ved f.eks. å si 'hopp' på norsk og la munnen forbli lukket når man er kommet til p.

Vokaler og diftonger

Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA Yale IPA
i [i] ung/uk [oŋ/ok] eun/eut [ɵn/ɵt] iu [iw] oi [ɔj] aai [a:j]
ing/ik [eŋ/ek] e [ɛ:] aK* [ɐ] eui [ɵɥ] ow [ow] aau [a:w]
yu [y:] o [ɔ:] a [a:] ui [uɥ] ai [ɐj]
u [u:] eu [œ:] aa [a:] ei [ej] au [ɐw]

K står her for hvilken som helst av de seks mulige konsonantene i utlyd: m, n, ng, p, t, k

Lydendringer

Vokalene yu og eu forårsaker palataliseringav j, ch og s hos mange kantonesisktalende, slik at jyu, chyu og syu uttales henholdsvis [tʃy:], [tʃʰy:] og [ʃy:], og tilsvarende for eu.

Endelser

Ikke alle disse lydene kan kombineres til stavelser. Alle konsonantene kan begynne stavelser, men kun disse endelsene er mulige i moderne kantonesisk:

i e yu eu a aa o u
Vokal alene i e yu eu aa o u
+i ei eui ai aai oi ui
+u iu au aau ou
+m im am aam
+n in yun eun an aan on un
+ng ing eng eung ang aang ong ung
+p ip ap aap
+t it yut eut at aat ot ut
+k ik ek euk ak aak ok uk

Toner

markeres i dette transkripsjonssystemet med aksent som viser toneretningen: ´ for stigende og ` for fallende tone. ˉ står for høy rett tone, ellers er rett tone umarkert. Lave toner vises med etterfølgende h. I tabellen brukes vokalen a som eksempel:

Stigende Rett Fallende
Høy á ā à
Middels a
Lav áh ah àh

Tonemarkøren skrives bare på første vokal i lange vokaler og diftonger.

Eksempler med kantonesiske stedsnavn:

Vanlig gjengivelse Yale-transkripsjon
Kanton (provins) Gwóngdūng
Kanton (by) Gwóngjāu
Hong Kong Hēunggóng
Kowloon Gáulùhng
Norge Nòhwāi

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg