Xantippe, levde på 400-tallet fvt. og var gift med Sokrates. Hun er tradisjonelt skildret som en hissig, trettekjær kvinne hvis luner Sokrates bar med sinnsro. I Platons dialog Faidon skildres imidlertid hennes fortvilelse over mannens forestående død.