Wilhelm Groener, tysk offiser og politiker. Generalløytnant 1916. Etterfulgte november 1918 Ludendorff som 1. generalkvartermester. Bidrog til Vilhelm 2s abdikasjon, ledet demobiliseringen av den tyske hær og undertrykkelsen av spartakistoppstanden 1919. Tok avskjed som offiser, gikk over i politikken og sluttet seg til demokratene. Trafikkminister 1920–23, riksvernminister 1928–32, 1932 også innenriksminister, falt på forbudet mot nazistenes SA og SS. Skrev en rekke bøker om den første verdenskrig.