Reichswehr, den armé på 100 000 mann som Tyskland fikk lov til å ha ifølge Versaillestraktaten 1919. Kjernen bestod av vervede folk med lang tjenestetid, og under Hans von Seeckts ledelse ble Reichswehr organisert slik at det kom til å danne grunnstammen i den senere Wehrmacht.