Wenzel Hollar, tsjekkisk-engelsk kobberstikker. Han lærte faget i Frankfurt og oppholdt seg deretter i Strasbourg og Köln. I 1636 kom han til England. Som kongevennlig flyktet han under borgerkrigen, men vendte tilbake i 1652. Hans detaljerte kobberstikk er av stor kulturhistorisk interesse.