Washington Allston, amerikansk maler og dikter. Etter opphold i Europa i 1801–18 vendte han tilbake til Amerika. Hans bilder, som overveiende behandler gammeltestamentlige emner, skaffet ham tilnavnet «den amerikanske Tizian». Som forfatter har han levert skrifter om kunst og en rekke sonetter.