Walther Jacob Hollenweger, sveitsisk teolog. Professor i misjonsvitenskap ved Birmingham universitet i Storbritannia. Hans doktoravhandling Handbuch der Pfingstbewegung (1966) er i sin engelske forkortede form, The Pentecostals (1972), regnet som et standardverk for pinsebevegelsen. Han har hevdet at vestlig teologi må ta på alvor folkelige religiøse bevegelser og har lagt særlig vekt på narrativ tilnærmingsmåte til teologien. Utgitt: Erfahrungen der Leibhaftigket (1979), Pentecost Between Black and White (1974), Umgang mit Mythen (1982) og Ein theologisches Lesebuch (1980).